wirtualny spacer

Street Art

kilka słów
o miejscu

Definicja “Street Artu”, z angielskiego ,,Sztuka uliczna” wskazuje, iż jest to dziedzina sztuki obejmująca dzieła tworzone w przestrzeni publicznej. Termin „street art” po raz pierwszy został użyty przez A. Schwartzmana w połowie lat dziewięćdziesiątych, co dało początek nowej formie sztuki. Mamy tutaj na myśli graffiti, murale, interwencje plastyczne, wrzuty czy wlepki. Tak naprawdę forma ta nie ma ograniczeń, jest wolna w swojej naturze. Pozostawia twórcy pełną swobodę. Sztuka ta najczęściej ma na celu wywołanie emocji i reakcji odbiorcy, być może zwrócenie jego uwagi na podjęty przez artystę problem, czy zagadnienie.

spacer