kompendium wiedzy

Postindustrial

Postindustrialna Praga

Początki Praga-Północ od początku stanowiła zaplecze przemysłowe Warszawy i była źródłem wielu warszawskich produktów. Koniec XIX w. i początek XX w. był okresem przyjaznym w rozwoju fabryk i przemysłu w dzielnicy, ze względu na jej rozwój struktury miejskiej. Dzielnica oferowała m.in. kolej Petersburską (1863 r.) łączącą prawobrzeżną Warszawę z Cesarstwem Rosyjskim, kolej Terespolską (1867 r.), […]

więcej

lista miejsc

 • Postindustrialna Praga

 • Fabryka Schichta

 • Koneser

 • Bazar Różyckiego

 • Piekarnia Mechaniczna na ul.Stolarskiej 2/4

 • Fabryka “Franboli” na ul. Śnieżnej 2/4

 • Fabryka Kas Pancernych na ul. Strzeleckiej 30/32

 • Kamienica Artystyczna na ul.Białostockiej 22

 • Stalownia Praska na ul.Szwedzkiej 2/4

 • Firma przewozowa A.Wróblewskiego na Nowej Pradze (Inżynierska 3)

 • Fabryka Wyrobów Gumowych “Polgum” na ul.11 Listopada 22

 • Fabryka Polskiego Przemysłu Gumowego “PePeGe”

 • Fabryka Farb “PIGMENT” na ul.Kawęczyńskiej 9

 • Wytwórnia Ram na ul.Kawęczyńskiej 36

 • Ruiny młyna parowego przy ul. Brzeskiej 8