fbpx

Fundacja A.R.T

klimat: Rodzinnie
ceny: -

Fundacja A.R.T. powstała w 2008 roku. Głównym obszarem działania Fundacji jest pomoc osobom doznającym przemocy oraz wsparcie dzieci, młodzieży, rodzin, seniorów w zmianie swojej sytuacji życiowej (osobistej, rodzinnej, zawodowej). Dokonujemy tego poprzez: edukację, rozwijanie zainteresowań i kompetencji, integrację wewnątrz i międzypokoleniową oraz bezpłatne poradnictwo specjalistyczne: prawnik, psycholodzy (w tym dziecięcy), pedagodzy, terapeuci oraz logopeda.

Prowadzone działania opierają się na 3 hasłach:

#AKTYWIZUJEMY– rodziny, młodzież, seniorów do zadbania o rozwój, emocje, więzi rodzinne, integrację między i wewnątrzpokoleniową;

#RATUJEMY osoby doświadczające przemocy i jej skutków;

#TWORZYMY przestrzeń (miejsce, wydarzenia, szkolenia) dla specjalistów i osób zagrożonych

marginalizacją, przemocą

Od 2017 roku Fundacja prowadzi, na warszawskiej Pradze Północ, Rodzinną Klubokawiarnię – miejsce spotkań, aktywności, warsztatów i zajęć. W lutym 2021 r. Fundacja „PRASKIE CSR” (Praskie Centrum Społecznego Rozwoju) dla osób doznających przemocy, kryzysów i związanych z tym trudności: osobistych, partnerskich, wychowawczych, prawnych.

Corocznie Fundacja organizuje wydarzenia integrujące rodziny (dzieci, rodzice, dziadkowie, opiekunowie): Festiwal Rodziny (od 2014) i Miasteczko Mikołaja (od 2016).

 

Adres: Dąbrowszczaków 8/lok. 111, 03-474 Warszawa
WWW: https://fundacjaart.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/fundacjaart/

 

lokalizacja

Fundacja A.R.T Dąbrowszczaków 8/lok. 111, 03-474 Warszawa

Skip to content