fbpx

Praska Madonna

kompendium wiedzy

“O Matko! Wyjednaj nam przebaczenie win, pokój i miłość Pana Jezusa. 1908”
Praska Madonna jest naturalnej wielkości figurą znajdującą się w niszy kamienicy na rogu ulic Ząbkowskiej i Korsaka. Ustawiona na postumencie z piaskowca rzeźba jest dziełem Feliksa Giecewicz.
Dawniej w jej miejscu stał drewniany krzyż, który symbolizował miejsce pochówku ofiar rzeźby Pragi lub w miejscu śmierci Tadeusza Korsaka 4 listopada 1794 roku. Kapliczka została ufundowana przez pracowników i właścicieli zakładu „Labor”, który zajmował się produkcją wyrobów metalowych i naczyń emaliowanych. Praska Madonna miała chronić zakład przed upadkiem. Figura wcześniej znajdowała się po przeciwnej stronie ulicy. Jednak  zajmowała zbyt dużo miejsca, co przeszkadzało mieszkańcom w swobodnym poruszaniu się. W 1943 roku została wydana zgoda na przeniesienie i ustawienie  jej na obecnym miejscu.

Oto pismo księdza Proboszcza:

“Tutejszy Urząd Parafialny nie ma nic przeciwko temu, by figura Matki Boskiej, stojąca przy zbiegu ulic Kawęczyńskiej i Radzymińskiej na terenie tutejszej parafii, została przesunięta pod narożnik budującego się domu p. Chojnowskiego, tak iżby nie wystawała na chodnik, z tym jednak zastrzeżeniem, że zachowany zostanie dotychczasowy wygląd pomnika, z cokołem, ogrodzeniem ażurowym, lampami gazowymi itd.

Ponieważ przez takie przesuniecie figura przechodzi z placu publicznego na prywatny teren p. Chojnowskiego. Będzie on musiał w swoim i następców imieniu przyjąć zobowiązanie hipoteczne, że figura z miejsca tego przez właścicieli budującej się kamienicy usuniętą być nie może.”

Warszawa, dnia 6 września 1934 r.
Ks. Antoni Hlond, proboszcz Bazyliki Serca P.J.

W 2008 roku dzięki inicjatywie Elżbiety i Adama Józikowskich – mieszkańców ul. Ząbkowskiej 54 rzeźbę odnowiono.

źródło: https://www.twoja-praga.pl/praga/kapliczki/1765.html

galeria zdjęć

wirtualny spacer

lokalizacja


Praska Madonna Ząbkowska/Korsaka, Warszawa

Skip to content