wirtualny spacer

Konfrontacje Sztuk Artystycznych II

kilka słów
o miejscu

,,Konfrontacja sztuk artystycznych” to seria spotkań kreatywnych, podczas których artyści z różnych nurtów i środowisk wspólnie stworzą prace i instalacje artystyczne. Na podstawie wcześniej ustalonego tematu zostali oni poproszeni o stworzenie prac na zadany temat w technice dla siebie charakterystycznej, następnie w zespołach kilku osobowych artyści stworzą prace w nowej dla siebie technice, eksplorując zadany temat w sposób zainspirowany twórczością pozostałych uczestników. Dzięki wspólnej pracy twórców kultury „wysokiej” z twórcami kultury alternatywnej (streetart, komiks, tatuaż, ilustracja, hip-hop) powstały nietuzinkowe i jedyne w swoim rodzaje artystyczne kolaboracje, które mogą wyznaczyć nowy kierunek rozwoju sztuki. W ramach spotkań twórczych artystom udostępnione zostały przestrzeń, narzędzia i warunki do pracy twórczej. Dzięki wielowymiarowej współpracy artystów z różnych dziedzin w ramach projektu “KSA II” sztuka wysoka w postaci twórczości uznanych malarzy czy twórców fotografii metodami historycznymi, spotka się ze sztuką uliczną, popkulturą, hip-hopem

Projekt pn. Konfrontacja Sztuk Artystycznych II. Zadanie publiczne dofinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

spacer