fbpx

Władysław Sebała współzałożyciel grupy “Kwardyga”

W latach młodzieńczych Władysław Sebała brał udział w I Powstaniu Śląskim. Przeprowadził się ze Śląska i osiadł w Warszawie, najpierw przy ulicy Wilczej 21, gdzie pisał wiersze i tworzył pismo „Kwadryga”.

Po jakimś czasie zamieszkał na warszawskiej Pradze, przy ulicy Brzeskiej 5 m.54. W praskiej kamienicy wraz z żoną prowadził salonik artystyczny, w którym bywali poeci z grupy „Kwadryga”, malarze, muzycy i inni artyści związani ze sztuką.

W roku 1935 poeta podjął pracę w Polskim Radiu, gdzie co drugi tydzień prowadził kwadrans literacki.Po wybuchu II wojny światowej walczył w kampanii wrześniowej. Po zaaresztowaniu przez sowietów był przetrzymywany w obozie starobielskim, po którym wraz z innymi jeńcami został przewieziony do Charkowa i 11 kwietnia 1940 został rozstrzelany przez funkcjonariusz NKWD

Po II wojnie światowej jego dzieła nie były wydawane.Dopiero w 1956 roku opublikowano po raz pierwszy „Poezje wybrane”

#StacjaPraga #Brzeska5 #WladyslawSebala

Skip to content