fbpx

KoImpro! Wwa #1 – Improwizacja teatralna!

[ENG below]

KoImpro! zawędrowało do Warszawy! Stacja Praga ponownie ugości tę strukturę w swoich progach, by otworzyć miejsce dla swobodnej improwizacji wszystkim zainteresowanym.

Występy dają okazję do wolności ekspresji; wspólnego doświadczenia scenicznego; zaufania i akceptacji; radości ze współbycia. Wchodzimy na scenę z osobami, z którymi połączył nas los i wspólnie obserwujemy i odgrywamy co się wydarza. Pokazy nie mają zachwycić, zadziwić, nie muszą być jakieś. To przestrzeń bez oczekiwań. Mile widziane są ciekawość i uważność.

Struktura wydarzenia umożliwia występ w jednej z dwóch ról:
• Mover – robi ruchy (stanie w miejscu też jest ruchem)
• Sounder – robi dźwięki (gwizdanie też jest dźwiękiem)

Każda chętna osoba zostanie przydzielona do jednej z grup (do dwóch grup w przypadku wyrażenia chęci bycia i moverem i sounderem, jeden występ jako sounder, a inny jako mover). Grupy składają się z 3-5 osób. Każda grupa ma wyznaczony przedział czasowy (ok. 15 minut), w którym członkowie i członkinie mają za zadanie odegrać swoje role w jakikolwiek wybrany przez siebie sposób. Improwizowane inscenizacje muzyczno-ruchowe przeplatane są 10-minutowymi przerwami.

Jak dołączyć?
• Zgłoś się online komentując przypięty post, pisząc preferowaną przez siebie rolę (mover / sounder / both).
• Obserwuj wydarzenie, by sprawdzić wyniki losowania do grup. Grupy zostaną ogłoszone w dniu wydarzenia.
• Przybądź na Stację Praga, by wystąpić. Możesz zabrać ze sobą preferowane instrumenty i/lub rekwizyty.

Widownia jest mile widziana – nie musisz występować, by dołączyć do współtworzenia przestrzeni. Twoje oczy, uszy, zmysły i reakcje są równie wartościowe.

Uwaga! Zgłaszając się jako performer/ka zgadzasz się na uwiecznienie oraz udostępnianie swojego wizerunku pod postacią nagrań audio/video oraz zdjęć.

_____________________________
18 listopada 2023 (sobota)
Stacja Praga
ul. Zaokopowa 5, Warszawa
_____________________________

KoImpro przybyło do Warszawy tej jesieni w ramach festiwalu Homo sapiens conscious: Stacja Ziemia organizowanego przez Punkt Informacji Klimatycznej “Wodniczka”, we współpracy z kolektywem artystycznym Chimera. W Poznaniu odbyło się już kilkadziesiąt edycji tego wydarzenia, prowadzonego m.in. przez Martynę Titę, w Kołorkingu Muzycznym. Z wdzięcznością i przyjemnością zapraszamy ten format do stolicy, by dzielić się ideą uważnej koimprowizacji.

////
KoImpro has arrived in Warsaw! Stacja Praga is once again hosting this event to create a space for free improvisation for all interested souls.

The performances offer an opportunity for freedom of expression; shared stage experiences; trust, acceptance and the joy of coexistence. We take the stage with people brought together by fate, and we collectively observe and act out whatever is willing to happen. The shows don’t have to amaze or surprise; they are not meant to be anything in particular. It’s a space without expectations. Curiosity and mindfulness are welcome.

The event structure allows for performances in one of two roles:

– Mover: making movements (standing still is also a movement).
– Sounder: making sounds (whistling is also a sound).

Each interested person will be assigned to one of the groups (or both if they express a desire to be both a mover and a sounder), with each group consisting of 3-5 individuals. Each group will have a designated time slot (approximately 15 minutes) in which the members are tasked with playing their roles in any way they choose. Each improvised musical and movement performance is followed up by 10-minute break.

How to join:
– Sign up online by commenting on the pinned post, stating your role (mover/sounder/both).
– Follow the event to check the group assignments. The groups will be announced on the day of the event.
– Come to Stacja Praga to perform. You can bring your preferred instruments and/or props.

Please note that by registering as a performer, you agree to have your image recorded and shared in the form of audio/video recordings and photos.

November 18, 2023 (Saturday)
Stacja Praga
Zaokopowa 5, Warsaw

————————-
KoImpro has come to Warsaw this autumn as part of the “Homo sapiens conscious: Stacja Ziemia” festival organized by the Climate Information Point “Wodniczka” in collaboration with the artistic collective Chimera. In Poznań, there have been numerous editions of this event, led by (among others) Martyna Tita, in the Kołorking Muzyczny. With gratitude and pleasure, we invite this format to the capital to share the idea of mindful co-improvisation.

Skip to content