fbpx

My, jako stolica kraju.

Podczas II wojny światowej Praga została zniszczona w 25%. Zniszczeniu uległa ok. 85% największych zakładów przemysłowych. W mniejszym stopniu ucierpiały mniejsze zakłady przemysłowe i rzemieślnicze oraz budynki mieszkalne ,ale mimo tego Praga została w dużo mniejszym stopniu zniszczona, niż dzielnice lewobrzeżne. Wyzwolona 14 września 1944 r. Praga Północ, była przez następne cztery miesiące głównym ośrodkiem dyspozycji politycznej i administracyjnej kraju, pełniąc niejako w zastępstwie rolę stolicy. Stała się też miejscem chwilowego skupienia ściągających zewsząd warszawiaków. W tamtym okresie ul.Targowa była główną ulicą miasta. Wojnę na Pradze przetrwało około 150 tysięcy mieszkańców, co stanowiło zdecydowaną większość spośród około 180 tysięcy mieszkańców Warszawy na początku 1945 roku.
Skip to content