fbpx

Straż Pożarna na ul.Marcinkowskiego 2

kompendium wiedzy


Dawna kuźnia i stajnia

Zespół budynków straży pożarnej znajduje się przy ul. Marcinkowskiego 2 i został wzniesiony w 1878 według projektu Józefa Orłowskiego. Z przeznaczeniem na nową siedzibę praskiego oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej. Wybudowana została na placu w trójkącie pierzei ulicy Sprzecznej (dzisiaj Karola Marcinkowskiego), frontem do ulicy Moskiewskiej (obecnie jest to ulica Jana Zamoyskiego). Jednak jednostka strażacka z ul. Marcinkowskiego powstała w 1836 r. Na początku zajmowała drewniane zabudowania przy ul.Jagiellońskiej, a w aktualne miejsce przeniosła się w 1878 r., gdzie powstała już nowoczesna strażnica. Kamień węgielny wmurował pod nią prezydent miasta Sokrates Starynkiewicz. Wokół wewnętrznego dziedzińca zabudowań, najbardziej okazały był piętrowy gmach biurowo-mieszkalny z wieżą, z której dyżurny strażak obserwował okolicę.
Wolno stojące budynki otaczają plac zbliżony kształtem do trapezu. Do dnia dzisiejszego zachował się, główny gmach koszar oraz budynek wozowni. Jednak jeszcze kilka lat temu budynek straży pożarnej był w ruinie. Brakowało wyrastającej ponad dach 30-metrowej wieży obserwacyjnej, którą rozebrano w 1954 r. Nie przetrwał też pawilon dawnej kuźni i stajni, które zostały zburzone okresie PRL-u.
Jednostka strażacka z ul. Marcinkowskiego powstała w 1836 r. Z początku zajmowała drewniane zabudowania przy Jagiellońskiej, w obecne miejsce przeniosła się w 1878 r., gdzie powstała nowoczesna strażnica. Kamień węgielny wmurował pod nią prezydent miasta Sokrates Starynkiewicz. Z budynków wzniesionych wokół wewnętrznego dziedzińca najbardziej okazały był piętrowy biurowo-mieszkalny zwieńczony wieżą, z której dyżurny strażak obserwował okolicę.

Rewitalizacja


Rewitalizacja i częściowa odbudowa zabytkowej strażnicy rozpoczęły się w 2008 roku. Odtworzono historyczną elewacje, wieżę obserwacyjną i wymieniono stropy oraz konstrukcję dachu. Odbudowano także dawny pawilon kuźni i stajni, gdzie zgromadzono dawne pojazdy strażackie, m.in. replikę ciągniętej przez konia sikawki z przełomu XIX i XX w., samochód Chevrolet z 1922 r., powojenne samochody Star 21 i Star 25 oraz drabinę na podwoziu ciężarówki Magirus Deutz.
Siedziba oddziału praskiego Warszawskiej Straży Ogniowej pełni swoją funkcję do dziś. Obecnie nosi nazwę: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5. Jest to najstarszy gmach w Warszawie zbudowany na potrzeby straży pożarnej.

galeria zdjęć

wirtualny spacer

lokalizacja


Straż pożarna Marcinkowskiego 2, Warszawa

Skip to content